×
  Dates No. People Price  
Total €0.00  
Book Continue Shopping

Your cart is currently empty.

×

Legal

 

Lula d.o.o. 

Slavonska avenija 26/1, 10000 Zagreb, Croatia. Trgovački sud u Zadru, MBS 110004377 / Temeljni kapital 21.000 kn / Uplaćen u cijelosti / Uprava : Charlotte Colgan. Žiro Račun (IBAN) HR5723400091110901112  Privredna Banka Zagreb enquiries@thegarden.hr 

Personal data entry and transfer

Personal data entry and transfer and credit card number data is secured with the highest security standards insured by WSPay system for on-line credit card authorization complying with the requirements of credit card companies, credit card brands and PCI DSS standards. Credit card authorization and payment is carried out through the WSPay payment gateway.

 

Privacy policy

Lula d.o.o. commits to protect private information provided by its customers, in a way of gathering only the necessary and basic information about the users that we are required to have in order to fulfill our obligations; informs the clients about the use of data, gives the clients a choice of using their data on regular basis, including the possibility of choosing whether they want their name to be removed from the marketing campaign lists. All of the client’s data is closely kept and it’s available only to the employees who need this information in order to perform their duties. All of the Lula d.o.o. employees and business partners are obliged to respect the privacy protection principles.

Opći uvjeti korištenja i GDPR

Opći uvjeti korištenja

1. Opće odredbe

LULA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 26/1,OIB: 96094645379 (dalje u tekstu LULA) pruža interaktivnu online uslugu putem internetskih stranica na domeni www.thegardencroatia.com Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga i upravljanja sadržajem. Pod pojmom „Internetske stranice“ u ovim Uvjetima korištenja podrazumijevaju se sve Internetske stranice koje se nalaze unutar domene www.thegardencroatia.hr Za potrebe ovih općih odredbi terminsko korištenje pojma „internetske stranice društva LULA“ smatraju se sve sve internetske stranice koje se nalaze unutar domene www.thegardencroatia.com . Ovi Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje Internetskih stranica od strane Krajnjih korisnika. Ovi opći uvjeti korištenja ne odnose se na kupnju karata za festivale, plaćanje smještaja te kupnju svih proizvoda. Predmetne transakcije regulirane su zasebnim uvjetima korištenja.

 

Korištenjem i pristupom ovim Internetskim stranicama (izuzev u slučaju prvog čitanja ovih Uvjeta), Krajnji korisnici izjavljuju da su pročitali i razumjeli Uvjete korištenja, da su s istim upoznati i u cijelosti suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje Internetskih stranica u skladu s njima.

 

Pravo korištenja Internetskih stranica nije prenosivo na druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki (lozinki), na mjestima gdje one kao takve postoje.

 

Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom povremenih prekida, nedostupnosti i/ili isključenja usluga (rutinsko održavanje isl.), događaja više sile te LULA ne odgovara za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da zbog navedenih razloga pristup Internetskim stranicama može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

 

Informacije na ovoj web stranici mogu sadržavati tehničke netočnosti ili tipografske pogreške. LULA ne izjavljuje niti jamči, izričito niti prešutno, da je sadržaj Internetske stranice i/ili povezanih stranica potpun ili ažuriran; da će Internetska stranica i/ili povezane stranice uvijek biti dostupne i raspoložive, te da neće prouzročiti štetu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama. Svaki korisnik i registrirani korisnik izričito prihvaća korištenje ove Internetske stranice na svoju vlastitu odgovornost te snosi isključivo sve eventualne troškove vezane uz održavanje ili popravak računalne opreme. Bilo kakvo jamstvo dano na ovim stranicama odnosi se isključivo na proizvode ili usluge koje pruža LULA.

 

LULA pridržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti Internetsku stranicu, uključujući, ali bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. LULA je ovlašten prestati objavljivati bilo koji dio/vrstu informacija te promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. Informacije mogu biti promijenjene bez prethodne obavijesti. LULA može također u bilo koje vrijeme napraviti poboljšanja i/ili promjene na proizvodima i/ili programima opisanim u ovim informacijama, bez prethodne obavijesti. Ukoliko Korisnik ne prihvaća Uvjete korištenja, obvezan je suzdržati se od uporabe i korištenja Internetskih stranica.

 

LULA pridržava pravo revidirati Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku kao i ukinuti pristup Internetskim stranicama bez prethodne obavijesti.

 

2. Promjena uvjeta korištenja

LULA zadržava pravo u bilo kojem trenutku, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Bilo kakva izmjena ili ukidanje uvjeta i pravila korištenja stupit će na snagu odmah u trenutku objavljena istih na internet stranicama. Bilo kakvo korištenje ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika nakon takve obavijesti podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.

 

Korisnik se obvezuje povremeno iznova pročitati Uvjete korištenja kako bi se upoznao s eventualnim promjenama. Ukoliko Korisnik koristi Internetske stranice nakon izmjene Uvjeta korištenja, presumira se da se upoznao s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvaća. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

 

3. Računalna oprema

Krajnji korisnik je isključivo i jedino odgovoran za nabavu, korištenje i održavanje svoje računalne opreme, uključujući ali ne i ograničeno na cjelokupni software i hardware koji posjeduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje Internetskih stranica društva LULA te sve sa tim povezane troškove.

We use cookies to help us adjust adverts, measure the web traffic and adjusting the content for you.
Continuing using the website or clicking the button "I accept" you accept digital archiving and cookie access.
Upotrebljavamo kolačiće u svrhu prikazivanja prilagođenih oglasa, mjerenja prometa i prilagođavanja sadržaja Vama.
Nastavkom upotrebe ove stranice ili klikom na gumb: "Prihvaćam" pristajete na pohranu i pristup kolačićima.